HomeΒιβλία και ΜουσικήΒιβλίαΗ Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος
Barcode: 9786185501839

Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος

Αυθεντικό προϊόν Μονής Βατοπαιδίου

92.70

AVAILABILITY 27 pcs.
In stock - Ships immediately

Description

Η Καινή Διαθήκη, σε αυτήν τη δίγλωσση έκδοση, περιέχει τον λόγον του Θεού, όπως τον απεκάλυψεν ο ίδιος ο ενυπόστατος Λόγος κατά την εν σαρκί παρουσίαν Του, καθώς και πλείστα περιστατικά της ζωής Του, όσα το Πνεύμα το Άγιον έκρινεν αναγκαία δια την σωτηρίαν του ανθρώπου· διότι όπως μαρτυρεί ο απόστολος Ιωάννης «έστι δε και άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ' εν, ουδέ αυτόν οίμαι τον κόσμον χωρήσαι τα γραφόμενα βιβλία» (Ιω. 21,25). Μετά πολλής αγάπης η Εκκλησία μας, καθώς και άλλοι φορείς, έχουν φροντίσει να εκδίδεται συνεχώς ο διαχρονικός και πάντα καινός αυτός λόγος, προς δόξαν Θεού και πνευματικήν ωφέλειαν των πιστών.

Fast delivery
Easy returns
Safe transactions
Next Shipment
7
Hours
1
Minutes
*If you order now your package will leave our warehouse in less than 8 Hours
IMV_12_01_Books

CHARACTERISTICS

Η Καινή Διαθήκη από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος

Χαρακτηριστικά

  • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 757
  • ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΔΟΣΗ: Αρχαία Ελληνικά - Καθαρεύουσα

 

Μετά πολλής αγάπης η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, συνεχίζει να συμβάλλει στην έκδοση του διαχρονικού και πάντα επίκαιρου λόγου, για να δοξάσει τη σοφία του Θεού και να ωφελήσει πνευματικά του πιστούς της Ορθοδοξίας.

Η καθ' ημάς Ιερά Μονή έχουσα υπ' όψιν της την σπουδήν η οποία επεδεικνύετο κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ώστε ο λόγος του Θεού να παρουσιάζεται πολλάκις διηνθισμένος δια των εικονογραφημένων μορφών των αγίων Αποστόλων και άλλων παραστάσεων, μετά πρωτογραμμάτων και επιτίτλων, απεφάσισεν όπως προβή εις έκδοσιν της Καινής Διαθήκης μικρού σχήματος κεκοσμημένην μετά των εικονογραφημένων μορφών και επιτίτλων των σπουδαιοτέρων χειρογράφων τα οποία εδωρήθησαν εις την Μονήν υπό του αυτοκράτορος Ιωάννου ς' του Καντακουζηνού (14ος αι.) καθώς και εκ του Ευαγγελίου (11ος αι.) το οποίον εδώρησεν εις αυτήν εκ της δυναστείας των Παλαιολόγων ο Ανδρόνικος ο Β'.

Η Καινή Διαθήκη δεν είναι βιβλίον κορεσμού εκμαθήσεως. Κατά τον άγιον Συμεών τον Νέον Θεολόγον η Αγία Γραφή, και δη η Καινή Διαθήκη, αποτελεί εν ανεξάντλητον θησαυροφυλάκιον, εσφραγισμένον· και το κλειδί δι' ου δυνάμεθα να ανοίξωμεν τούτο είναι η εργασία των εντολών του Θεού. Όσον κανείς αγωνίζεται εις την τήρησιν των εντολών του Θεού, τόσον εμβαθύνει εις το πνεύμα και εις τα νοήματα της Αγίας Γραφής. Η μελέτη του λόγου του Θεού, συνοδευομένη μετά ασκήσεως συμφώνου προς την Παράδοσιν των Πατέρων της Εκκλησίας μας, ελκύει το Πνεύμα το Άγιον προς μετάδοσιν της αγιαστικής Του ενεργείας, η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο και ποιεί τούτον αληθή πρόσωπον, «θείας φύσεως κοινωνόν» (Β΄ Πέτ. 1,3). [...] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

FAQs

Η Μονή διαθέτει μια εκτενή συλλογή βιβλίων που εκτείνεται σε αιώνες. Αυτά τα βιβλία προσφέρουν βαθιές γνώσεις για τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, τη θεολογία και την πνευματικότητα.
Τα βυζαντινά ψάλματα και ύμνοι αποτελούν μέρος της Βυζαντινής μουσικής παράδοσης και αποτελούν αρμονική μουσική που χρησιμοποιείται στην Ορθόδοξη εκκλησία. Στη Μονή, εκτελούνται με απόλυτη αφοσίωση και δημιουργούν μια πνευματική ατμόσφαιρα.
Η θεϊκή συνέργεια πίστης και μουσικής αναφέρεται στην εναρμόνιση της πίστης με τη μουσική, προσφέροντας μια πνευματική εμπειρία. Τα βυζαντινά ψάλματα και ύμνοι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της συνέργειας.
Μπορείτε να εξερευνήσετε τη μουσική που προσφέρει η Μονή αγοράζοντας την σε ψηφιακή μορφή και ακούγοντάς την από τον υπολογιστή σας ή άλλες συμβατές συσκευές.
Τα βιβλία της Μονής καλύπτουν ευρεία γκάμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της θεολογίας, της Ορθόδοξης πίστης, της θρησκευτικής φιλοσοφίας και της ιστορίας.
Related products

Your cart

Your Cart is Empty

Cookies Policy

We use cookies to offer you a top-notch, personalized browsing experience, as well as for commercial use by us and our partners. Learn more...